Česky  |  English  |  Deutsch
skupina společností
 
 
Výzkum a vývoj telematických systémů
a poskytování služeb
v oblasti dopravní telematiky.
Vyhledávání na webu
 
Důležité odkazy
www.its-portal.cz www.sdt.cz

Telematix Services a.s.

Společnost Telematix Services a.s. se zabývá vývojem a provozováním dopravně-telematických aplikací.

Předmětem činnosti společnosti jsou zejména:

1. Návrhy a realizace dopravně-telematických aplikací

 • analýza požadavků budoucích uživatelů telematického systému
 • analýza systémových parametrů jednotlivých telematických aplikací (bezpečnost, spolehlivost, dostupnost, atd.)
 • funkční a informační technická specifikace jednotlivých modulů a subsystémů v UML (Unified Modelling Language)
 • návrh a realizace minimalizované informační a telekomunikační infrastruktury telematického systému
 • návrh optimalizované struktury databází a řešení životního cyklu datových elementů (modulární kombinace jednotlivých přenosových a informačních technologií pro zvýšení systémových parametrů)
 • návrh a realizace diagnostického a dohledového systému pro telematické aplikace
 • návrh dílčích rozhraní v telematickém systému dle požadavků uživatelů v ASN.1, XML, atd.
 • měření, testování a ověřování funkčnosti a systémových parametrů dílčích telematických aplikací i celého telematického systému

2. Vývoj jednotlivých komponent telematického systému

 • softwarové a hardwarové řešení různých telematických aplikací pro různé softwarové platformy
 • vývoj OBU (On-board Unit) jednotek pro různé třídy telematických aplikací
 • řešení telekomunikačních rozhraní pro různé třídy telematických aplikací tak, aby řešení bylo mezinárodně interoperabilní (interoperabilita elektronického mýtného, interoperabilita telematických služeb pro automobilový průmysl, interoperabilita elektronických identifikátorů, interoperabilita platebních systémů, atd.)

3. Provozování dopravně-telematických služeb

 • hledání nových obchodních příležitostí v oblasti dopravně-telematických služeb
 • marketingové analýzy nákladů a výnosů týkajících se poskytovaných telematických služeb (poskytování specializovaných balíčků služeb, hledání různorodých zdrojů financování včetně programu PPP - Public Private Partnership, atd.)
 • řešení garantovaných telematických služeb souvisejících s bezpečností dopravního provozu či s bezpečností obyvatel
 • strategickým záměrem společnosti je stát se významným poskytovatelem telematických služeb v ČR pro osobní i nákladní vozidla