Telematix Software a.s.

Výzkum a vývoj telematických systémů
a poskytování služeb v oblasti dopravní telematiky

Výzva akcionáři/akcionářům k předložení akcií za účelem jejich výměny

 

Obchodní společnost TELEMATIX SOFTWARE a.s., se sídlem Praha 4, Branická 66/69, PSČ 147 00, identifikační číslo 26742659, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 8023 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 537 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 256 a násl. zákona o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 9.9.2014, vyzývá akcionáře Společnosti k předložení a odevzdání listinných akcií znějících na majitele emitovaných Společností, které dosud akcionáři nepředložili a neodevzdali, a to za účelem jejich výměny za akcie na jméno, a to v sídle Společnosti ve lhůtě do tří měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku. Odevzdání akcií bude probíhat ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech v době od 10:00 do 15:00 hodin.

Současně tímto Společnost upozorňuje akcionáře, kteří ve lhůtě uvedené v této výzvě nepředloží akcie na majitele za účelem jejich výměny za akcie na jméno, že nepředložené akcie na majitele budou prohlášeny za neplatné nebo že nepřevzaté akcie budou prodány, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

 

 

V Praze dne 29.12.2020.

 

Za TELEMATIX SOFTWARE a.s.:

 

Ing. Tomáš Tvrzský

statutární ředitel společnosti

 

Výzva akcionáři/akcionářům k předložení akcií za účelem jejich výměny

 

Obchodní společnost TELEMATIX SERVICES a.s., se sídlem Praha 4, Branická 66/69, PSČ 147 00, identifikační číslo 27070131, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 8495 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 537 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 256 a násl. zákona o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 29.9.2014, vyzývá akcionáře Společnosti k předložení a odevzdání listinných akcií znějících na majitele emitovaných Společností, které dosud akcionáři nepředložili a neodevzdali, a to za účelem jejich výměny za akcie na jméno, a to v sídle Společnosti ve lhůtě do tří měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku. Odevzdání akcií bude probíhat ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech v době od 10:00 do 15:00 hodin.

Současně tímto Společnost upozorňuje akcionáře, kteří ve lhůtě uvedené v této výzvě nepředloží akcie na majitele za účelem jejich výměny za akcie na jméno, že nepředložené akcie na majitele budou prohlášeny za neplatné nebo že nepřevzaté akcie budou prodány, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

 

V Praze dne 29.12.2020.

 

Za TELEMATIX SERVICES a.s.:

 

Ing. Tomáš Tvrzský

statutární ředitel společnosti